Privatumo politika

1. Duomenų apsaugos apžvalga

Bendroji informacija

Čia pateikiama trumpa apžvalga, kas vyksta su jūsų asmenine informacija, apsilankius mūsų interneto svetainėje. Asmeninė informacija yra bet kokie duomenys, su kuriais jūs galite būti tapatinami. Išsamią informaciją apie duomenų apsaugą rasite toliau pateiktoje privatumo politikoje. Duomenų rinkimas mūsų svetainėje

Kas atsakingas už duomenų rinkimą šioje svetainėje?

Šioje interneto svetainėje surinktus duomenis tvarko svetainės operatorius. Operatoriaus kontaktinius duomenis galite rasti tinklalapio reikalaujamame teisiniame pranešime.

Kaip renkame jūsų duomenis?

Kai kurie duomenys renkami, kai juos mums pateikiate. Pavyzdžiui, tai gali būti duomenys, kuriuos įvedate kontaktų formoje.

Kitus duomenis mūsų IT sistemos renka automatiškai, jums apsilankius svetainėje. Šie duomenys visų pirma yra techniniai duomenys, kaip antai naršyklė ir operacinė sistema, kurią naudojate arba kai apsilankėte šiame puslapyje. Šie duomenys renkami automatiškai, jums įėjus į mūsų interneto svetainę.

Kam mes naudojame jūsų duomenis?

Dalis duomenų yra renkama siekiant užtikrinti tinkamą interneto svetainės veikimą. Kiti duomenys gali būti naudojami analizuoti, kaip lankytojai naudojasi svetaine.

Kokias teises turite į savo duomenis?

Jūs visada turite teisę nemokamai reikalauti informacijos apie saugomus savo duomenis, jų kilmę, gavėjus ir jų rinkimo tikslą. Jūs taip pat turite teisę reikalauti, kad jie būtų pataisyti, užblokuoti ar ištrinti. Jei turite daugiau klausimų dėl privatumo ir duomenų apsaugos, bet kada galite susisiekti su mumis teisiniame pranešime nurodytu adresu. Taip pat, žinoma, galite pateikti skundą kompetentingoms reguliavimo institucijoms. „Analytics“ ir trečiųjų šalių įrankiai

Apsilankius mūsų interneto svetainėje, gali būti atlikta statistinė jūsų naršymo veiklos analizė. Pirmiausia tai įvyksta naudojant slapukus ir analizę. Jūsų naršymo veiklos analizė paprastai yra anoniminė, t. y. mes negalėsime jūsų atpažinti iš šių duomenų. Galite nesutikti su šia analize ar neleisti jai naudoti tam tikrų įrankių. Išsami informacija pateikiama šioje privatumo politikoje.

Galite nesutikti su šia analize. Toliau jus informuosime, kaip pasinaudoti savo galimybėmis šiuo atžvilgiu.

2. Bendroji informacija ir privaloma informacija

Duomenų apsauga

Šios svetainės operatoriai labai rimtai vertina jūsų asmens duomenų apsaugą. Mes laikome jūsų asmens duomenis konfidencialiais, laikydamiesi įstatymų numatytų duomenų apsaugos taisyklių ir šios privatumo politikos.

Jei naudositės šia svetaine, bus renkami įvairūs asmens duomenys. Asmeninė informacija yra bet kokie duomenys, su kuriais jūs galite būti tapatinami. Ši privatumo politika paaiškina, kokią informaciją renkame ir kam ją naudojame. Taip pat paaiškinama, kaip ir kokiu tikslu tai vyksta.

Atminkite, kad internetu perduodamų duomenų (pvz., bendraujant el. paštu) saugumas gali būti pažeistas. Neįmanoma visiškai apsaugoti jūsų duomenų nuo trečiųjų šalių prieigos. Pranešimas apie šalį, atsakingą už šią svetainę

Šalis, atsakinga už duomenų tvarkymą šioje svetainėje:

Josera petfood Beteiligungs-GmbH
Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach
Deutschland (Vokietija)

Telefonas: +49 (0) 9371 940-0
El. paštas: josera@josera.de

Atsakingoji šalis yra fizinis ar juridinis asmuo, kuris vienas arba kartu su kitais nusprendžia dėl asmens duomenų tvarkymo tikslų ir būdų (pavardės, el. pašto adresai ir kt.). Jūsų sutikimo tvarkyti jūsų duomenis atšaukimas

Daugelis duomenų tvarkymo operacijų yra įmanomos tik gavus aiškų jūsų sutikimą. Galite bet kada atšaukti savo sutikimą, kad jis įsigaliotų ateityje. Pakanka pateikti neoficialų el. laišką su tokiu prašymu. Duomenys, kurie buvo tvarkomi prieš gaunant jūsų prašymą, vis tiek gali būti teisėtai tvarkomi. Teisė nesutikti, kad duomenys būtų renkami ypatingais atvejais, taip pat tiesioginei reklamai (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, BDAR, 21 straipsnis)

Jei duomenys tvarkomi remiantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies e arba f punktais, turite teisę bet kuriuo metu nesutikti su jūsų asmeninės informacijos tvarkymu dėl priežasčių, kylančių dėl jūsų konkrečios situacijos; tai taip pat taikoma bet kokiam profiliavimui, grindžiamam šiomis nuostatomis. Konkretus teisinis pagrindas, kuriuo grindžiamas bet koks tvarkymas, pateikiamas šiame privatumo pareiškime. Jei pateiksite nesutikimą, mes nebetvarkysime asmeninės informacijos, dėl kurios pateiktas šis nesutikimas, nebent sugebėsime įrodyti, kad ši informacija turi būti tvarkoma dėl įtikinamų ir teisėtų priežasčių, kurios nusveria jūsų interesus, teises ir laisves, arba šią informaciją reikia tvarkyti, kad būtų galima pareikšti teisinius reikalavimus, jais pasinaudoti ar nuo jų apsiginti (nesutikimas pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį).

Jei jūsų asmeninė informacija yra tvarkoma tiesioginės reklamos tikslais, turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad būtų tvarkoma bet kokia su jumis susijusi asmeninė informacija tokio pobūdžio reklamos tikslais; tai taip pat taikoma profiliavimui su sąlyga, kad jis yra susijęs su tiesiogine tokio pobūdžio reklama. Jei tam prieštaraujate, jūsų asmeninė informacija nebebus naudojama tiesioginei reklamai vykdyti (nesutikimas pagal BDAR 21 straipsnio 2 dalį).
Teisė pateikti skundus reguliavimo institucijoms

Jei buvo pažeisti duomenų apsaugos teisės aktai, nukentėjęs asmuo gali pateikti skundą kompetentingoms reguliavimo institucijoms. Kompetentinga reguliavimo institucija, nagrinėjanti duomenų apsaugos įstatymų klausimus, yra Vokietijos valstybės, kurioje yra mūsų įmonės būstinė, duomenų apsaugos pareigūnas. Duomenų apsaugos pareigūnų sąrašas ir jų kontaktinė informacija pateikiama šioje nuorodoje: link.
Teisė į duomenų perkeliamumą

Jūs turite teisę į duomenis, kuriuos mes tvarkome remdamiesi jūsų sutikimu ar vykdydami sutartį, kurie automatiškai bus pateikti jums ar trečiajai šaliai standartiniu, mašininiu būdu nuskaitomu formatu. Jei jums reikės tiesiogiai perduoti duomenis kitai atsakingai šaliai, tai bus padaryta tokiu mastu, kiek leidžia techninės galimybės.
SSL arba TLS šifravimas

Ši svetainė naudoja SSL arba TLS šifravimą saugumo sumetimais ir siekiant apsaugoti konfidencialų turinį, pvz., užklausas, kurias siunčiate mums kaip svetainės operatorius. Šifruotą ryšį galite atpažinti savo naršyklės adreso eilutėje, kai jis pasikeičia iš „http://“ į „https://“, o naršyklės adreso juostoje rodoma užrakto piktograma.

Jei įjungtas SSL arba TLS šifravimas, trečiosios šalys negali perskaityti mums perduodamų duomenų. Informacija, blokavimas, trynimas

Kaip numatyta įstatymais, jūs turite teisę bet kuriuo metu nemokamai gauti informaciją apie visus jūsų saugomus asmens duomenis, jų kilmę, gavėją ir tikslą, kuriam jie buvo naudojami juos tvarkant. Jūs taip pat turite teisę reikalauti, kad jie būtų pataisyti, užblokuoti ar ištrinti. Jei turite daugiau klausimų dėl privatumo ir duomenų apsaugos, bet kada galite susisiekti su mumis teisiniame pranešime nurodytu adresu.
Atsisakymas gauti reklaminius el. laiškus

Mes aiškiai draudžiame naudoti kontaktinius duomenis, skelbiamus pagal interneto svetainės teisinio pranešimo reikalavimus, siunčiant reklaminę ir informacinę medžiagą, kurios aiškiai nėra neprašoma. Svetainės operatorius pasilieka teisę imtis konkrečių teisinių veiksmų, jei bus gauta neprašytos reklaminės medžiagos, tokios kaip nepageidaujami el. laiškai.

3. Responsabile della protezione dei dati

Abbiamo nominato i seguenti fornitori di servizi esterni come responsabili della protezione dei dati per la nostra azienda:

atarax GmbH & Co. KG
Dr.-Dassler-Strasse 57
D-91074 Herzogenaurach
http://atarax.de

Telefono: +49 (0) 9371940-0
E-mail: datenschutz@josera-erbacher.de

I tuoi diritti in qualità di interessato

Prima di tutto, vorremmo cogliere l'occasione per informarti sui tuoi diritti in qualità di interessato. Questi diritti sono standardizzati nell'articolo 15-22 del GDPR dell'UE. Ciò comprende:

Il diritto all'informazione (art. 15 EU-DS-GVO),
Il diritto alla cancellazione (art. 17 EU-DS-GVO),
Il diritto alla rettifica (art. 16 EU-GDPR),
Il diritto alla portabilità dei dati (art. 20 EU GDPR),
Il diritto di limitare il trattamento dei dati (art. 18 EU-DS-GVO),
Il diritto di opporsi al trattamento dei dati (art. 21 EU GDPR).

Per esercitare questi diritti, contattare:

atarax GmbH & Co. KG
Dr.-Dassler-Strasse 57
D-91074 Herzogenaurach
http://atarax.de

Telefono: +49 (0) 9371940-0
E-mail: datenschutz@josera-erbacher.de

Lo stesso vale in caso di domande sul trattamento dei dati nella nostra azienda. Hai anche il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo della protezione dei dati.

4. Duomenų rinkimas mūsų svetainėje

Slapukai

Kai kuriuose mūsų tinklalapiuose naudojami slapukai. Slapukai nekenkia jūsų kompiuteriui ir juose nėra virusų. Slapukai padeda padaryti mūsų svetainę patogesnę vartotojui, efektyvesnę ir saugesnę. Slapukai yra maži tekstiniai failai, saugomi jūsų kompiuteryje, kuriuos įrašė jūsų naršyklė.

Daugelis mūsų naudojamų slapukų yra vadinamieji „seanso slapukai“. Po jūsų apsilankymo jie automatiškai ištrinami. Kiti slapukai lieka jūsų įrenginio atmintyje, kol jų neištrinsite. Šie slapukai leidžia atpažinti jūsų naršyklę, kai kitą kartą lankotės svetainėje.

Galite sukonfigūruoti savo naršyklę, kad ji informuotų jus apie slapukų naudojimą, kad kiekvienu konkrečiu atveju galėtumėte nuspręsti, ar priimti, ar atmesti slapuką. Arba jūsų naršyklė gali būti sukonfigūruota automatiškai priimti slapukus tam tikromis sąlygomis arba visada juos atmesti, arba automatiškai ištrinti slapukus uždarant naršyklę. Išjungus slapukus gali būti apribotos šios svetainės funkcijos.

Slapukai, kurie yra būtini norint palaikyti elektroninius ryšius ar suteikti tam tikras funkcijas, kuriomis norite naudotis (pvz., pirkinių krepšelis), yra saugomi pagal BDAR 6 str. 1 dalies f punktą. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą saugoti slapukus, kad būtų užtikrinama optimali paslauga, teikiama be techninių klaidų. Jei taip pat bus saugomi kiti slapukai (pvz., naudojami jūsų naršymo veiklai analizuoti), šioje privatumo politikoje jie bus nagrinėjami atskirai. Serverio žurnalo failai

Svetainės teikėjas automatiškai renka ir kaupia informaciją, kurią jūsų naršyklė mums automatiškai perduoda į „serverio žurnalo failus“. Tai yra:

  • Naršyklės tipas ir naršyklės versija
  • Naudojama operacinė sistema
  • Persiuntimo URL
  • Prieigos prie kompiuterio pagrindinis vardas
  • Serverio užklausos laikas
  • IP adresas

Šie duomenys nebus derinami su duomenimis iš kitų šaltinių.

Duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies b punktas, kuriuo leidžiama tvarkyti duomenis siekiant įvykdyti sutartį arba imtis priemonių prieš sudarant sutartį.

Kontaktinė forma

Jei atsiųsite mums klausimus naudodamiesi kontaktine forma, mes surinksime į formą įrašytus duomenis, įskaitant jūsų nurodytą kontaktinę informaciją, atsakydami į jūsų klausimą ir visus tolesnius klausimus. Mes nesidaliname šia informacija be jūsų leidimo.

Todėl bet kokius duomenis, kuriuos įvesite į kontaktinę formą, tvarkysime tik gavę jūsų sutikimą pagal BDAR 6 str. 1 dalies a punktą. Galite bet kada atšaukti savo sutikimą. Pakanka pateikti neoficialų el. laišką su tokiu prašymu. Duomenys, kurie buvo tvarkomi prieš gaunant jūsų prašymą, vis tiek gali būti teisėtai tvarkomi.

Jūsų pateiktus duomenis kontaktinėje formoje išlaikysime tol, kol pareikalausite juos ištrinti, atšauksite sutikimą juos saugoti arba nebebus laikomasi jų saugojimo tikslo (pvz., įvykdžius jūsų prašymą). Ši nuostata netaikoma jokioms privalomoms įstatymų nuostatoms, ypač susijusioms su privalomais duomenų saugojimo laikotarpiais.

Duomenų (klientų ir sutarčių duomenų) tvarkymas

Mes renkame, tvarkome ir naudojame asmens duomenis tik tiek, kiek tai būtina norint su mumis užmegzti ar pakeisti teisinius santykius (pagrindinius duomenis). Tai daroma remiantis BDAR 6 str. 1 dalies b punktu, kuriuo leidžiama tvarkyti duomenis siekiant įvykdyti sutartį arba imtis priemonių prieš sudarant sutartį. Mes renkame, apdorojame ir naudojame jūsų asmens duomenis, kai lankotės mūsų interneto svetainėje (naudojimo duomenys) tik tiek, kiek reikia, kad galėtumėte prisijungti prie mūsų paslaugos arba sumokėtumėte už ją.

Surinkti duomenys apie klientą ištrinami įvykdžius užsakymą ar nutraukus verslo santykius. Teisiniai išsaugojimo laikotarpiai neturi įtakos.

Asmeninę informaciją ERBACHER ėdalo įmonių šeimos grupėje* arba trečiosioms šalims perduosime tik tuo atveju, jei tai būtina vykdant sutartį, pavyzdžiui, įmonėms, kurioms patikėta tiekti prekes, arba kredito įstaigai, kuri buvo paskirta mokėjimams tvarkyti.

*„Josera GmbH & Co. KG“, „Josera petfood GmbH & Co. KG“, „foodforplanet GmbH & Co. KG“, „Erbacher Food Intelligence GmbH & Co. KG“, „Josera Erbacher GmbH & Co. KG“, „Greensale GmbH & Co. KG“

5. Socialinės medijos

„Facebook“ įskiepiai (mygtukai „Like“ ir „Share“)

Mūsų svetainėje yra socialinio tinklo „Facebook“, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA (JAV) įskiepiai. „Facebook“ įskiepius galima atpažinti pagal „Facebook“ logotipą arba mygtuką „Like“ mūsų svetainėje. „Facebook“ įskiepių apžvalga pateikiama link.

Jums apsilankius mūsų svetainėje, per įskiepį užmezgamas tiesioginis ryšys tarp jūsų naršyklės ir „Facebook“ serverio. Tai leidžia „Facebook“ gauti informaciją, kad apsilankėte mūsų svetainėje iš savo IP adreso. Spustelėję „Facebook“ mygtuką „Like“, kai esate prisijungę prie savo „Facebook“ paskyros, galite susieti mūsų svetainės turinį su savo „Facebook“ profiliu. Tai leidžia „Facebook“ susieti apsilankymus mūsų svetainėje su jūsų vartotojo paskyra. Atminkite, kad mes, būdami šios interneto svetainės operatoriai, neturime žinių apie „Facebook“ perduodamų duomenų turinį ar apie tai, kaip „Facebook“ naudoja šiuos duomenis. Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite „Facebook“ privatumo politiką adresu link.

Jei nenorite, kad „Facebook“ susietų jūsų apsilankymą mūsų svetainėje su „Facebook“ paskyra, atsijunkite nuo savo „Facebook“ paskyros.

„Twitter“ įskiepis

„Twitter“ paslaugų funkcijos buvo integruotos į mūsų svetainę ir programą. Šias funkcijas siūlo „Twitter Inc.“, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (JAV). Jums naudojant „Twitter“ ir „Retweet“ funkciją, jūsų lankomos svetainės yra prijungiamos prie jūsų „Twitter“ paskyros ir tampa žinomos kitiems vartotojams. Taip darant, duomenys taip pat bus perduoti į „Twitter“. Norėtume atkreipti dėmesį, kad mes, būdami šių puslapių teikėjai, neturime žinių apie perduodamų duomenų turinį ar kaip jie bus naudojami „Twitter“. Norėdami gauti daugiau informacijos apie „Twitter“ privatumo politiką, apsilankykite link.

Savo „Twitter“ privatumo nuostatas galite pakeisti savo paskyros nustatymuose, apsilankę link.

„Google+“ įskiepis

Mūsų puslapiuose naudojamos „Google+“ funkcijos. Ją valdo Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (JAV).

Informacijos rinkimas ir atskleidimas: Naudodami mygtuką „Google +1“ galite skelbti informaciją visame pasaulyje. „Google+“ mygtuku jūs ir kiti vartotojai galite gauti tinkintą turinį iš „Google“ ir mūsų partnerių. „Google“ saugo ir tai, kad jūs spustelėjote +1 turinio elementą, ir informaciją apie puslapį, kurį žiūrėjote spustelėdami +1. Jūsų +1 gali būti rodomas kartu su profilio pavadinimu ir nuotrauka „Google“ paslaugose, pavyzdžiui, paieškos rezultatuose ar „Google“ profilyje, arba kitur interneto svetainėse ir reklamose internete.

„Google“ įrašo informaciją apie jūsų +1 veiklą, kad pagerintumėte „Google“ paslaugas sau ir kitiems. Norint naudoti „Google +“ mygtuką, jums reikia visame pasaulyje matomo viešo „Google“ profilio, kuriame turi būti bent profiliui pasirinktas vardas. Šį vardą naudoja visos „Google“ paslaugos. Kai kuriais atvejais šis vardas taip pat gali pakeisti kitą vardą, kurį naudojote turinio bendrinimui per „Google“ paskyrą. Jūsų „Google“ profilio tapatybė gali būti parodyta vartotojams, žinantiems jūsų el. pašto adresą ar kitą jus identifikuojančią informaciją.

Surinktų duomenų naudojimas: Be jau minėtų naudojimo būdų, jūsų teikiama informacija naudojama pagal galiojančią „Google“ duomenų apsaugos politiką. „Google“ gali skelbti suvestinę statistiką apie vartotojų +1 veiklą arba bendrinti ją su vartotojais ir partneriais, kaip antai leidėjais, reklamuotojais ar pavaldžiomis svetainėmis.

„Pinterest“ įskiepis

Mūsų svetainėje yra „Pinterest“ socialinio tinklo funkcijos, šį tinklą valdo Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA (JAV).

Jums lankantis puslapyje, kuriame yra „Pinterest“ socialinis įskiepis, jūsų naršyklė užmezga tiesioginį ryšį su „Pinterest“ serveriais. Įskiepis perduoda šiuos žurnalo duomenis į „Pinterest“ serverius JAV. Į šiuos žurnalo duomenis gali būti įtrauktas jūsų IP adresas, aplankytų svetainių adresas, kuriame taip pat yra „Pinterest“ funkcijų, naršyklės tipo ir nustatymų, užklausos data ir laikas, kaip jūs naudojatės „Pinterest“, ir slapukai.

Daugiau informacijos apie „Pinterest“ duomenų tikslą, apimtį ir tolesnį tvarkymą bei naudojimą, taip pat apie jūsų teises ir galimybes apsaugoti savo privatumą galite rasti „Pinterest“ pranešimuose apie privatumą: https://about.pinterest.com/de /Privatumo politika.

6. „Analytics“ ir reklama

Google Analytics

Šioje interneto svetainėje naudojama „Google Analytics“, žiniatinklio analizės paslauga. Ją valdo Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (JAV).

„Google Analytics“ naudoja vadinamuosius slapukus. Tai yra tekstiniai failai, kurie saugomi jūsų kompiuteryje ir leidžia analizuoti jūsų naudojimąsi interneto svetaine. Slapuko sugeneruota informacija apie jūsų naudojimąsi šia interneto svetaine paprastai perduodama į „Google“ serverį JAV ir ten saugoma.

„Google Analytics“ slapukai saugomi remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Interneto svetainės operatorius turi teisėtą interesą išanalizuoti naudotojo elgesį, kad būtų galima optimizuoti tiek interneto svetainę, tiek reklamą.

IP anonimizavimas

Mes suaktyvinome IP anonimizavimo funkciją šioje interneto svetainėje. Jūsų IP adresą „Google“, prieš perduodama jį į JAV, sutrumpins Europos Sąjungoje arba kitose Europos ekonominės erdvės sutarties šalyse. Tik išimtiniais atvejais visas IP adresas siunčiamas į „Google“ serverį JAV ir ten sutrumpinamas. „Google“ šią informaciją naudos šios interneto svetainės operatoriaus vardu, kad įvertintų jūsų naudojimąsi interneto svetaine, sudarytų interneto svetainės veiklos ataskaitas ir teiktų kitas interneto svetainės operatoriaus paslaugas, susijusias su interneto svetainės veikla ir interneto naudojimu. IP adresas, kurį jūsų naršyklė perduoda kaip „Google Analytics“ dalį, nebus sujungtas su jokiais kitais „Google“ saugomais duomenimis.

Naršyklės papildinys

Galite neleisti išsaugoti šiuos slapukus pasirinkdami atitinkamus nustatymus savo naršyklėje. Tačiau norime atkreipti dėmesį, kad tai padarius gali būti, kad negalėsite naudotis visomis šios interneto svetainės funkcijomis. Taip pat galite neleisti, kad slapukų sugeneruoti duomenys apie jūsų naudojimąsi interneto svetaine (įskaitant jūsų IP adresą) būtų perduoti „Google“ ir „Google“ tvarkytų šiuos duomenis. Norėdami tai padaryti, atsisiųskite ir įdiekite naršyklės papildinį, kurį galite rasti šiuo adresu: link.

Prieštaravimas duomenų rinkimui

Galite neleisti „Google Analytics“ rinkti jūsų duomenis spustelėdami šią nuorodą. Bus nustatytas atsisakymo slapukas, kuris neleis rinkti jūsų duomenų per būsimus apsilankymus šioje interneto svetainėje: išjungti „Google Analytics“.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip „Google Analytics“ tvarko naudotojų duomenis, skaitykite „Google“ privatumo politikoje: link.

Užsakomasis duomenų apdorojimas

Mes sudarėme sutartį su „Google“ dėl mūsų duomenų apdorojimo užsakomųjų paslaugų ir, naudodamiesi „Google Analytics“, visiškai įgyvendiname griežtus Vokietijos duomenų apsaugos institucijų reikalavimus.

Demografinių duomenų rinkimas naudojant „Google Analytics“

Šioje interneto svetainėje naudojamos „Google Analytics“ demografinių duomenų funkcijos. Tai leidžia kurti ataskaitas, kuriose pateikiama informacija apie interneto svetainės lankytojų amžių, lytį ir pomėgius. Šie duomenys gaunami lankytojų interesais pagrįstos „Google“ reklamos ir trečiųjų šalių lankytojų duomenų. Šie surinkti duomenys negali būti priskiriami jokiam konkrečiam asmeniui. Bet kuriuo metu galite išjungti šią funkciją koreguodami „Google“ paskyros skelbimų nustatymus arba galite uždrausti „Google Analytics“ rinkti duomenis, kaip aprašyta skyriuje „Atsisakymas dėl duomenų rinkimo“.

6. „Google Analytics“ pakartotinė rinkodara

Mūsų interneto svetainėse naudojamos „Google Analytics“ pakartotinės rinkodaros funkcijos kartu su „Google AdWords“ ir „DoubleClick“ veikimo įvairiuose įrenginiuose galimybėmis. Šią paslaugą teikia Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (JAV).

Ši funkcija suteikia galimybę susieti reklaminės rinkodaros, sukurtos naudojant „Google Analytics“ pakartotinę rinkodarą, tikslines auditorijas su „Google AdWords“ ir „Google DoubleClick“ veikimo įvairiuose įrenginiuose galimybėmis. Tai suteikia galimybę rodyti reklamą atsižvelgiant į jūsų asmeninius interesus, identifikuojamus atsižvelgiant į jūsų ankstesnį naudojimąsi ir naršymo elgesį viename įrenginyje (pvz., jūsų mobiliajame telefone), kituose įrenginiuose (pvz., planšetiniame kompiuteryje ar įprastiniame kompiuteryje).

Kai pateiksite sutikimą, „Google“ šiuo tikslu susies jūsų žiniatinklio ir programų naršymo istoriją su „Google“ paskyra. Tokiu būdu bet kuriame įrenginyje, kuriame prisijungiama prie „Google“ paskyros, gali būti naudojamos tos pačios suasmenintos reklaminės žinutės.

Siekdama palaikyti šią funkciją, „Google Analytics“ renka „Google“ autentifikuotus naudotojų ID, kurie laikinai susiejami su mūsų „Google Analytics“ duomenimis, kad apibrėžtų ir sukurtų įvairiuose įrenginiuose rodomų reklamos skelbimų auditorijas.

Galite visam laikui atsisakyti pakartotinės rinkodaros ir (arba) tikslinio taikymo keliuose įrenginiuose išjungdami suasmenintą reklamavimą „Google“ paskyroje; spustelėkite šią nuorodą: link.

„Google“ paskyros duomenyse surinktų duomenų kaupimas grindžiamas tik jūsų sutikimu, kurį galite suteikti „Google“ įmonei arba jį atsiimti pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą. Atliekant duomenų rinkimo operacijas, kurios nėra susietos su jūsų „Google“ paskyra (pavyzdžiui, dėl to, kad neturite „Google“ paskyros arba prieštaravote susiejimui), duomenų rinkimas grindžiamas BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Interneto svetainės operatorius turi teisėtą interesą išanalizuoti anoniminį naudotojų elgesį reklamos tikslais.

Norėdami gauti daugiau informacijos ir sužinoti apie „Google“ privatumo politiką, apsilankykite šiuo adresu: link.

7. Informacinis biuletenis

Informacinis biuletenis

Jei norite gauti mūsų informacinį biuletenį, mums reikia galiojančio el. pašto adreso ir informacijos, leidžiančios mums įsitikinti, kad esate nurodyto el. pašto adreso savininkas ir kad sutinkate gauti šį informacinį biuletenį. Jokie papildomi duomenys nėra renkami arba jie renkami tik savanoriškai. Šiuos duomenis naudojame tik pageidaujamai informacijai siųsti ir neperduodame tretiesiems asmenims.

Todėl bet kokius duomenis, kuriuos įvesite į kontaktų formą, apdorosime tik gavę jūsų sutikimą pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą. Bet kuriuo metu galite atšaukti sutikimą saugoti jūsų duomenis ir el. pašto adresą, taip pat naudoti juos informaciniam biuleteniui siųsti, pvz., naudodamiesi informacinio biuletenio nuoroda „atsisakyti prenumeratos“. Duomenys, kurie buvo tvarkomi prieš gaunant jūsų prašymą, vis tiek gali būti teisėtai tvarkomi.

Registruojantis dėl informacinio biuletenio pateikti duomenys bus naudojami informaciniam biuleteniui platinti tol, kol neatšauksite savo prenumeratos – tada minėti duomenys bus ištrinti. Duomenys, kuriuos saugojome kitiems tikslams (pvz., narių zonos el. pašto adresai), nepakinta.

8. Įskiepiai ir įrankiai

„YouTube“

Mūsų interneto svetainėje naudojami „YouTube“ įmonės, kurią valdo „Google“, įskiepiai. Puslapių operatorius yra YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (JAV).

Jei apsilankysite viename iš mūsų puslapių, kuriuose yra „YouTube“ įskiepis, bus užmegztas ryšys su „YouTube“ serveriais. Tokiu atveju „YouTube“ serveris informuojamas apie tai, kuriuose mūsų puslapiuose lankėtės.

Jei esate prisijungę prie „YouTube“ paskyros, „YouTube“ suteikia jums galimybę naršymo veiksmus tiesiogiai susieti su asmeniniu profiliu. To galite išvengti atsijungdami prie „YouTube“ paskyros.

„YouTube“ turinys naudojamas tam, kad mūsų svetainė būtų patraukli. Tai yra pagrįstas interesas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą.

Daugiau informacijos apie naudotojų duomenų tvarkymą galite rasti „YouTube“ duomenų apsaugos deklaracijoje, pateiktoje adresu link. „Google“ žiniatinklio šriftai

Vienodam šriftų vaizdavimui šiame puslapyje naudojami žiniatinklio šriftai, kuriuos teikia „Google“. Kai atidarote puslapį, naršyklė į savo talpyklą įkelia reikiamus žiniatinklio šriftus, kad tekstai ir šriftai būtų rodomi teisingai.

Kai atidarote mūsų interneto svetainės puslapį, kuriame yra socialinis įskiepis, jūsų naršyklė užmezga tiesioginį ryšį su „Google“ serveriais. Tokiu būdu „Google“ sužino, kad mūsų interneto puslapis buvo pasiektas per jūsų IP adresą. „Google“ žiniatinklio šriftai naudojami siekiant vienodo ir patrauklaus mūsų interneto svetainės pateikimo. Tai yra pagrįstas interesas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą.

Jei jūsų naršyklė nepalaiko žiniatinklio šriftų, jūsų kompiuteris naudoja standartinį šriftą.

Daugiau informacijos apie naudotojo duomenų tvarkymą galite rasti apsilankę link ir „Google“ privatumo politikoje adresulink.

9. Mokėjimo paslaugų teikėjai